bg en
 
 
 


 

"БУЛПРОЕКТ"  ЕООД е фирма, чиято основна дейност е насочена в изработването на проекти за инфраструктурни обекти, организация и безопасност на движението. Фирмата е основана през 2006г. от екип инженери, които след многогодишна работа с разнообразни дейности в пътния сектор решиха да се занимават тясно-специализирано с това, с което се справят най-добре.

Като създатели на фирмата имаме основание да смятаме, че след многобройните изпълнени проекти, успехите и добрата репутация, която фирмата е постигнала, сме едни от най-добрите в дейностите, с които се занимаваме.

За нас изработването на проекти не е самоцел и нашите проекти не са само пакет от необходимата документация. Към всяка задача подхождаме новаторски, като задължително условие е нашия Клиент да получи разработка в съответствие с най-добрите практики в съответната сфера, с оптимални и добре балансирани количества на планираните строителни работи и материали с пълна и точна документация, което е минимално задължително условие за един добър инвестиционен процес.


Основните видове дейности, с които се занимаваме, включват:

 • Проекти за строителство на пътища и улици, включващо всички съпровождащи дейности;
 • Проекти за ремонт на пътища и улици, включващо всички съпровождащи дейности;
 • Изработване на комуникационно-транспортни схеми и планове;
 • Консултантски услуги в сферата на транспортното строителство, организацията и безопасността на движението;
 • Проекти за паркинги, пешеходни и велосипедни алеи, детски площадки;
 • Проекти за пътни съоръжения;
 • Проекти за постоянна организация на движението;
 • Проекти за временна организация и безопасност на движението;
 • Оразмеряване и проектиране на пътни и улични настилки;
 • Проектиране и оразмеряване на светофарно-регулирани кръстовища – циклограми на светлинните сигнали, светофарно координиране тип „зелена вълна”, оптимизация на съществуващи светофарни уредби.
 • Изработване на транспортни модели за компютърна микро-симулация на движението в кръстовища и група от кръстовища;
 • Планове за отводняване (включително подземни колектори) и вертикална планировка;
 • Проекти част ПБЗ – план за безопасност и здраве;
 • Проекти за ландшафтно оформление и рекултивация;
 • Улично осветление.
 • Изработване на междинни сертификати за актуване на СМР.

 

 

 

home