bg en
 
 
 


 

Фирма "БУЛПРОЕКТ" ЕООД има натрупан значителен опит в проектирането на транспортна инфраструктура и организация на движението. Ние се гордеем с нашите проекти. Всеки един от тях за нас е ново предизвикателство, начин да реализираме натрупаните знания и планирайки нещо добро да удовлетворим изискванията и потребностите на нашите Клиенти независимо кои са те.
Фирмата има разработени проекти в техническа фаза за над 150 обекта, повечето от които вече са реализирани.

Наши по-големи възложители са: Община Стара Загора;  Община Бургас;  Община Созопол; Община Гълъбово, Община Казанлък, Община Братя Даскалови, Агенция „Пътна Инфраструктура” – ОПУ Стара Загора;  „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД;   AES „Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД;   „ГАЛЕРИЯ Стара Загора” – АД;    „АКТОР” АСД КЧТ, „АЛСТОМ Пауър Дженерейшън”, Kонсорциум ХАЙТКАМП-МАСС [СЗ/Д], „В и К”  ЕООД Стара Загора  и др.

 

 

 

home