bg en
 
 
 


 

Натрупаният опит и успешно изпълнените проекти ни дават самочувствие и увереност, че можем да изпълним и най-сложните задачи, както и да удовлетворим и най-високите изисквания на нашите Клиенти. Заедно с това ние ясно осъзнаваме и отговорността, която носим с изработените от нас проекти – отговорността за планираната технология, за средствата, които ще бъдат похарчени въз основа на проекта, отговорността за технико-експлоатационните качества на пътя или улицата. Ние знаем, че всеки един от тези фактори оказва пряко въздействие върху безопасността и комфорта на движение и нашият стремеж е в процеса на работа да постигнем най-високо ниво на качество чрез обстойно познаване на стандартите и внедряване на най-добрите европейски и световни практики в проектирането на транспортна инфраструктура.
Разбира се, нашата увереност идва и от екипа, който изработва проектите. Фирмата разполага с изградени специалисти в областта на транспортното строителство, управлението на трафика и организацията на движението. Имаме модерно техническо оборудване и притежаваме необходимите специализирани софтуерни продукти за изработването на нашите проекти.

Пламен Буланов, Управителят на фирма „БУЛПРОЕКТ” ЕООД, е магистър-инженер по транспортно строителство, с дългогодишен опит в пътния сектор:

„През годините на моята професионална реализация никога не съм бил наблюдател. Преди да се занимавам изцяло с проектиране съм участвал активно и в процеса на строителството. Заемал съм ръководни и отговорни длъжности на обекти с национално значение като „Реконструкцията на летище Граф Игнатиево”, завършен през 2001г., строителството на автомагистрала „Тракия” ЛОТ-1, Оризово-Стара Загора и много други. След 2006г. реших да съсредоточа усилията си изцяло в проектирането, като твърдо смятам, че това е най-добрият начин да реализирам натрупания през годините опит и знания”.

Инж. Пламен Буланов> Инж. Пламен Буланов – проектант на годината за 2009

 

 

 

home